Komunia Święta


W poniedziałek - 18. czerwca 2018 r., o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym przy ulicy Zamkowej 8 miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu "Pozmawiajmy o wierze - spotkania dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim". Spotkanie poprowadził ks. bp Jan Cieślar. Omówił luterańskie rozumienie Wieczerzy Pańskiej, czyli sakramentu Komunii Świętej. Było to ostatnie spotkanie przed przerwą wakacyjną. Termin wrześniowego spotkania zostanie podany w sierpniu.

W międzyczasie zapraszamy do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Wycieczka z Jaworza


W sobotę 26 maja 2018 roku naszą parafię odwiedziła wycieczka z Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego z Jaworza na Śląsku Cieszyńskim. Przybyli goście zostali powitani w kościele ewangelickim w Pabianicach przez proboszcza ks. bp Jana Cieślara. Pastor opowiedział o historii pabianickiej parafii luterańskiej oraz przybliżył współczesne życie tutejszego zboru. Porównał także specyfikę funkcjonowania w ewangelickiej diasporze z luteranizmem cieszyńskim. Członkowie wycieczki mieli następnie możliwość zwiedzenia stałej wystawy na temat wkładu Pabianiczan niemieckiego pochodzenie w rozwój Pabianic, znajdującej się na I emporze kościoła. Po zwiedzaniu odbyło się krótkie spotkanie w domu parafialnym.

 

Czerwiec 2018 w naszej parafii


Hasło miesiąca:
Gościnności nie zapominajcie;
przez nią bowiem niektórzy,
nie wiedząc o tym, aniołów gościli (Hbr 13, 2)

3 czerwca – 1. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo spowiednio-komunijne

w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym
4 czerwca poniedziałek
studium biblijne
w domu parafialnym godz. 18:00
5 czerwca - wtorek
godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00
10 czerwca - 2. niedziela po Trójcy Świętej
nabożeństwo w kościele godz. 10:30
12 czerwca - wtorek
godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00
17 czerwca - 3. niedziela po Trójcy Świętej
nabożeństwo w kościele godz. 10:30
18 czerwca - poniedziałek
Porozmawiajmy o wierze -
Spotkanie dla zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym
19 czerwca - wtorek
godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00
24 czerwca - 4. niedziela po Trójcy Świętej
nabożeństwo rodzinne na zakończenie roku szkolnego
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie grill w ogrodzie parafialnym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Studium Biblijne - czerwiec 2018


W pierwszy poniedziałek czerwca odbyło się w naszej parafii kolejne spotkanie z Biblią. Było ono poświęcone wspólnemu rozważaniu 6 rozdziału Dziejów Apostolskich. Studium biblijne poprowadził diakon Paweł Gumpert. Przybliżył biblijne tło wydarzeń opisanych na kartach Pisma Świętego. Wywiązała się ciekawa dyskusja na temat życia religijnego, a w szczególności dobroczynności, starożytnych żydów oraz pierwszych chrześcijan. Kolejne spotkanie z Biblią odbędzie się po wakacjach. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu. Zapraszamy już teraz na nie wszystkich, którzy mają chęć głębszego zgłębienia Słowa Bożego, zarówno parafian, sympatyków, jak i inne osoby zainteresowane Biblią.

Jedną księgę starą mam,
Bóg z niej do mnie mówi sam.
Do dni dawnych myśl mą zwraca treść jej stron.
Matka mi czytała z niej,
Nie zapomnę chwili tej,
Gdy radosna brzmiała wieść, jak słodki ton.
Księga święta, niepojęta!
O jak jasne zsyła światło dla mych nóg!
Jest mi droższą z każdym dniem,
Prostą drogą wiedzie mnie
Do ojczyzny cudnej, gdzie mnie czeka Bóg

Matka z niej czytała mi
O Chrystusie, Jego krwi,
Jak On kochał, cierpiał i na krzyżu zmarł.
W moich oczach lśniły łzy,
Gdy mówiła: Pójdź i ty!
To dla Ciebie ten przecudny Jego dar.
Księga święta, niepojęta!
O jak jasne zsyła światło dla mych nóg!
Jest mi droższą z każdym dniem,
Prostą drogą wiedzie mnie
Do ojczyzny cudnej, gdzie mnie czeka Bóg.

Już minęły chwile te,
Lecz to słowo wiedzie mnie,
Z księgi tej w me serce płomień jasny wpadł.
Mnóstwo nowych, cudnych kras
W niej odkrywam raz po raz,
W świetle tym chcę dążyć wciąż za Zbawcą w ślad.
Księga święta, niepojęta!
O jak jasne zsyła światło dla mych nóg!
Jest mi droższą z każdym dniem,
Prostą drogą wiedzie mnie
Do ojczyzny cudnej, gdzie mnie czeka Bóg.

Śpiewnik Ewangelicki Nr 377

 

Liturgia ewangelicka


Kształtowanie się obrzędów, rytów i sposobów obchodzenia nabożeństw było tematem spotkania jakie odbyło w domu parafialnym w ostatni poniedziałek maja (28.05.) o godz. 18:00. Spotkanie prowadził proboszcz – bp. Jan Cieślar. Przestawił rytuały żydowskie, z których to chrześcijanie czerpali wzorce do swych nabożeństw. Pierwsze modlitewne spotkania chrześcijan odbywały się w domach prywatnych. W trakcie nich czytano księgi Starego Testamentu, śpiewano psalmy oraz dzielono się jedzeniem. Omówione zostały ryty chrześcijańskie czasów soborów oraz zmiany jakie zaszły w średniowieczu. Prowadzący omówił także przebieg nabożeństwa ewangelickiego, które odwołuje się do wzorców starożytnego Kościoła. Ponieważ było jeszcze wiele pytań, zaproponowano, by kolejne spotkanie, które ma odbyć się 18. czerwca o godz. 18:00 poświęcone było Komunii Świętej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 


Strona 3 z 52