500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 14


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

91. Gdyby odpust głoszono zgodnie z myślą i zapatrywaniem papieża, łatwo byłoby zbijać wszelkie zarzuty, a może by nawet wcale się nie zrodziły te zarzuty.

92. Więc precz z prorokami, którzy wołają: pokój, pokój, pokój, a pokoju nie ma (Ezech. 13,10.16).

93. Tym prorokom dobrze być musi, którzy powiadają: krzyż, krzyż, a krzyża nie ma.

94. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją, przez krzyż, śmierć i piekło.

95. I byli pewni, że raczej cierpieć, niż używając fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios.

 

Porozmawiajmy o wierze... - Październikowe spotkanie dla zainteresowanych


W poniedziałek - 23. października 2017 r., odbyło się w naszej parafii spotkanie na temat Katarzyny von Bora. Spotkanie poprowadzili wspólnie ks. bp Jan Cieślar oraz magister teologii Arkadiusz Raszka. Przybliżyli oni postać żony Marcina Lutra. Była jak na owe czasy wyjątkowo dobrze wykształconą kobietą, brała udział w niejednej dyskusji teologicznej posługując się przy tym biegle łaciną. Nie wahała się też podejmować trudnych decyzji, jak na przykład ucieczki z klasztoru czy zaproponowania małżeństwa Marcinowi Lutrowi. Była także niezwykle zaradna i gospodarna, dając możliwość mężowi skupienia się reformie Kościoła. Reformacja bez niej potoczyła by się innymi torami. Stała się wzorem, z którym musiały się mierzyć przez wieki żony pastorów.

Kolejne z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle, odbędzie się w ostatni poniedziałek listopada, 27. listopada 2017 roku o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8). Spotkanie będzie poświęcone Reformacji w Prusach Książęcych oraz jej wpływowi na Reformację w Polsce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zachęcamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Studium biblijne październik 2017


W poniedziałkowy wieczór, 2. października 2017 roku, w naszej parafii zebrały się osoby chętne do zgłębiania prawd Pisma Świętego. Spotkanie poprowadził kandydat teologii Arkadiusz Raszka. Przedstawił główne fakty i hipotezy na temat autorstwa, adresata oraz czasu powstania księgi Dziejów Apostolskich. Wskazał na wezwanie Jezusa by Jego wierni świadczyli o Nim. Skierował do zebranych pytanie, jak swoim życiem, pracą i codziennością świadczą o Chrystusie.

Kolejne studium biblijne odbędzie się w pierwszy poniedziałek listopada, 6. listopada 2017 roku, o godz. 18:00 w domu parafialnych. Omawiane będą wiersze 12 – 26 pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich.

Słowo Twoje jest pochodnią nogom mym
Słowo Twoje jest światłością ścieżce mej
Ono wiedzie mnie w świecie mrocznym, złym
Słowo Twoje jest pokarmem duszy mej.

Jakże mogę ja zachować życie me?
Jeśli będę żyć, jak uczy Słowo Twe.
By nie grzeszyć znów przed obliczem Twym,
Chcę wyroki Twe zachować w sercu mym.

 

Wykład "Muzyczne dziedzictwo Reformacji w Polsce"


W poniedziałek 16 października o godz. 18:00 w Muzeum Miasta Pabianic będzie miał miejsce wykład pt. „Muzyczne dziedzictwo Reformacji w Polsce“. Wykład wygłosi dr Krzysztof Lukas z Akademii Muzycznej w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dziękczynne Święto Żniw 2017


W niedzielę 1. października 2017 roku w naszej parafii obchodzono Dziękczynne Święto Żniw. Ołtarz został przystrojony darami pół, ogrodów i sadów. Dodatkowe warzywa i owoce wniosły dzieci. Członkowie rad parafialnych z Pabianic i Poddębic wnieśli chleb wypieczony ze mąki ze zbóż z tegorocznych zbiorów. Na nabożeństwie obecni byli także wierni z Łasku, wraz ze swym proboszczem diakonem Pawłem Gumpertem. Nabożeństwo w sposób szczególny upiększył chór „Incanto” oraz nasza pastorowa Magdalena Hudzieczek-Cieślar. Kazanie wygłosił proboszcz, ks. bp Jan Cieślar. Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. W nabożeństwie czynny udział brał także kandydat teologii Arkadiusz Raszka.

Święto Żniw to nie tylko czas dziękczynienia za jedzenie, jakie zsyła nam Bóg, ale także za pokój w naszym kraju, za pracę, jaką wykonujemy, i warunki naszego życia.

Po nabożeństwie miało jeszcze miejsce w sali domu parafialnej. Był czas na skosztowanie różnych potraw oraz ciekawe rozmowy.

 


Strona 4 z 44