Wniebowstąpienie Pańskie


Tradycyjnie 40 dni po Wielkiej Nocy obchodzi się Święto Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na nabożeństwo, które odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim w Pabianicach w czwartek - 10. maja, o godz. 18:00.

 

Studium Biblijne - maj 2018


W poniedziałkowy wieczór, 7. maja 2018 r. w domu zborowym naszej parafii po raz kolejny zebrały się osoby, które chcą bliżej poznawać Pismo Święte. Spotkanie poprowadził magister teologii Arkadiusz Raszka. Podstawą wspólnych rozważań był 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Szczególnie pierwsze wersety skłoniły obecnych do wielu refleksji na temat właściwego chrześcijańskiego życia, w tym także roli grzechu. Zastanawiano się co każdego z nas motywuje do chodzenia do kościoła i angażowania się w parafii. Rozmyślano także nad życiem religijnym jerozolimskiego prazboru.

Najbliższe spotkanie z Biblią odbędzie się w pierwszy poniedziałek czerwca - 4. czerwca o godz. 18:00. Podstawą spotkania będzie kolejny - 6 rozdział Dziejów Apostolskich.

Zapraszamy wszystkich, którzy mają chęć głębszego zgłębienia Słowa Bożego.

 

Konfirmacja w Kościele Ewangelickim


W poniedziałek - 30. kwietnia 2018 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Pozmawiajmy o wierze - spotkania dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim". Tematem była Konfirmacja w Kościele Ewangelickim. Spotkanie poprowadził ks. bp Jan Cieślar. Przybliżył genezę konfirmacji/bierzmowania związaną z soborem florenckim. Omówił żywe dyskusje nad Pierwszą Komunią oraz bierzmowaniem w czasach Reformacji, które doprowadziły do wykształcenia się konfirmacji. Przesunięto wówczas czas pierwszego przystąpienia do Stołu Pańskiego. Reformatorzy stali bowiem na stanowisku, że do Pierwszej Komunii powinna przystępować świadoma młodzież, która przeszła odpowiednią katechezę oraz zna znaczenie Sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Z czasem konfirmacja się stała się aktem publicznego potwierdzenia swej wiary i wyrażenia przez młodego człowieka chęci bycia cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa. Wywiązała się dyskusja, w której osoby wyraziły swe poparcie dla obecnej formy konfirmacji. Stwierdzono, że konfirmacja przez wieki była jednym z najważniejszym momentów w życiu każdego ewangelika. Kształtuje ona ewangelicką świadomość religijną. Bez niej ciężko wyobrazić sobie ewangelickie wykształcenie religijne.

Zapraszamy na kolejne spotkanie - w ostatni poniedziałek maja (28.05.) o godz. 18:00. Tematem będzie liturgia ewangelicka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Maj 2018 w naszej parafii


Hasło miesiąca:
Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (Hbr 11, 1)

6 maja– niedziela Rogate

nabożeństwo spowiednio-komunijne

w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

7 maja– poniedziałek

studium biblijne
w domu parafialnym godz. 18:00

8 maja - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

10 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

nabożeństwo w kościele godz. 18:00

13 maja - niedziela Exaudi

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

15 maja - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

20 maja - Święto Zesłania Ducha Świętego

(Zielone Świątki)

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

22 maja - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

27 maja - niedziela Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

28 maja - poniedziałek

Porozmawiajmy o wierze -
Spotkanie dla zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym

29 maja - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 

Koncert Almost Jazz Group


Serdecznie zapraszamy na koncert kwartetu jazzowego Almost Jazz Group. Koncert odbędzie się w kościele ewangelickim w Pabianicach przy ul. Zamkowej 8 w piątek 20. kwietnia 2018 roku o godz. 19:00.

Wstęp wolny!

 


Strona 4 z 52