Wielki Tydzień i Wielkanoc


Dzień Męki Pańskiej na krzyżu Golgoty – Wielki Piątek – jest najważniejszym świętem ewangelickim. Prawdziwym dniem pokuty i modlitwy, w wielu chrześcijańskich krajach tradycyjnie dniem wolnym od pracy. Przygotowaniu do tego szczególnego dnia służy czas pasyjny (Wielki Post). Wszystkie niedzielne nabożeństwa odprawiane są z Komunią Świętą. Dodatkowo wierni zbierają się na tygodniowych nabożeństwach pasyjnych - w naszej parafii w piątki o godz. 17:00.

W Wielką Środę i Wielki Czwartek odbyły się pasyjne dni skupienia – rekolekcje dla dzieci z naszej parafii. Dzieci w oba te dni spotkały się w parafii i wspólnie pojechały do parafii św. Mateusza w Łodzi, gdzie dla dzieci z okolicznych parafii zorganizowano bogaty program i ciekawe, różnorodne zajęcia.

W Wielki Czwartek o godz. 18:00 odbyło się spotkanie młodzieży pracującej i studiującej. Przy stole zastawionym na wzór wieczerzy paschalnej, jaką przed 2.000 lat spożywał pan Jezus (ryby, maca, ciasto, wino), rozważano wydarzenia tego czasu. Był to czas ciekawych rozmów, podzielenia się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Każdy miał czas się wypowiedzieć.

W Wielki Piątek zamilkły dzwony, krzyż zakryty był kirem, a wierni zgromadzili się na pokutnym nabożeństwie w kościele – o godz. 17:00. Nabożeństwo odprawił ks. bp Jan Cieślar oraz ksiądz Paweł Meler - Wikariusz Diecezji Warszawskiej, który wygłosił kazanie w oparciu o Iz 52, 13 – 53, 12. Odczytano historię męki Pańskiej zestawioną z czterech Ewangelii, przeplataną hymnem Wielkiego Piątku, pieśnią ks. Pawła Gerhardta: „O Głowo, coś zraniona, zhańbiona, zlana krwią". Śpiewano także żałobne Impropernia – skargi Jezusa na krzyżu Golgoty. Nabożeństwo połączone było z sakramentem Stołu Pańskiego, do którego przystąpiło wielu wiernych. Nabożeństwo w sposób szczególny zostało upiększone przez śpiew naszej pastorowej, pani Magdaleny Hudzieczek-Cieślar, która swym pięknym sopranem wprawiła wszystkich wiernych w podniosły nastój tego dnia. Należą się za to szczególne wyrazy podziękowania. Przy wyjściu z kościoła wszyscy wierni otrzymali książeczkę ks. Henryka Czembora, znanego autora literatury religijnej, pt. „Jeden za wszystkich.”

Wielka Sobota w tradycji ewangelickiej to czas ciszy i zadumy, nie święci się pokarmów. W kościele nie ma także wystawionego grobu Pańskiego.

Wielkanoc w naszej parafii charakteryzuje się szczególnym zwyczajem. Od najdawniejszych czasów w dzień Zmartwychwstania Pańskiego nabożeństwa odbywały się na cmentarzach. Tak też jest i u nas do dziś. Poranna rezurekcja, o 6:00 rano, odbywa się w ewangelickiej kaplicy cmentarnej – mauzoleum Kindlerów. Jest to szczególne przeżycie, gdy z miejsca gdzie żegnamy naszych zmarłych, tuż obok miejsc ich spoczynku, słyszymy, iż Jezus zwyciężył śmierć i daje nam życie wieczne. Wtedy to, z tego miejsca żałoby i smutku rozbrzmiewa radosne Alleluja!

Nabożeństwo główne wielkanocne w liturgii komunijnej odbyło się w kościele o godz. 10:30. Kościół prezentował się szczególnie okazale, z wiosennymi kwiatami i pisankami - prawdziwie świątecznie. Za przystrojenie kościoła biskup złożył szczególne podziękowania swojej małżonce, pani Magdalenie Hudzieczek-Cieślar. W trakcie nabożeństwa wprowadzono nową sześcioosobową radę parafialną, wybraną przez zgromadzenie parafialne, które odbyło się 2. marca 2014 roku. Godny zaznaczenia jest także fakt, że po wieloletniej przerwie, ku wielkiej radości i na prośbę wiernych, biskup swoje kazanie wygłosił ze starej ambony.

Po nabożeństwie dzieci szukały w ogrodzie parafialnym słodkości pozostawionych przez zajączka wielkanocnego, a dorośli udali się na poczęstunek - „jajko wielkanocne” - w wypełnionej do ostatniego miejsca sali parafialnej. Przy miłych i ciekawych rozmowach szybko upłynął czas. Pani Agnieszka Kubiak korzystając z okazji podziękowała osobom zaangażowanym w rajd pt. „Śladami kultury protestanckiej w Pabianicach”. Z tego miejsca szczególnie podziękowania należą się także osobom, które przyczyniły się do zorganizowania spotkania przy „jajku wielkanocnym”, zakupiły produkty spożywcze oraz przygotowały suto zastawione stoły.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej parafii i skorzystania w przyszłym roku z oferty naszych nabożeństw pasyjnych i wielkanocnych, które będą się odbywać w tych samych porach, co w tym roku. Wszystkim życzymy prawdziwej radości z pustego grobu i prawdziwie zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa.

„Wpuść o słońce wielkanocne,
Swe promienie w serce wpuść.
Rozbudź życie w nim owocne,
By się z Tobą mogło zróść.
Brzemię win do grobu rzuć,
Radość nową we mnie wzbudź;
Bym się cieszył z Wielkanocy,
Odrodzony z Bożej mocy.”

 

Niemieckojęzyczne nabożeństwo pasyjne


To, że w naszej parafii odbywają się trzy - cztery razy na rok nabożeństwa w języku niemieckim jest już tradycją. I tak pasyjne nabożeństwo w języku niemieckim odbyło się w sobotę 12. kwietnia o godz. 11:00 w kościele parafialnym. Na nabożeństwo przybyli nie tylko wierni naszej parafii, ale także wierni okolicznych zborów, jak i goście z zagranicy. Dla wielu, szczególnie starszych parafian, język niemiecki jest ciągle językiem serca, językiem modlitwy, śpiewu kościelnego, czytania Biblii i kontaktu z Bogiem. Nabożeństwo odprawił zwierzchnik diecezji warszawskiej, ks. bp Jan Cieślar. Odczytano historię męki pańskiej, śpiewano pieśni pasyjne. Nabożeństwo połączone było z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w domu parafialnym.

Zainteresowanych kolejnym terminem nabożeństwa niemieckojęzycznego prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

 

Śladami kultury protestanckiej w Pabianicach


Uczniowie klasy II gimnazjum Heureka zorganizowali rajd pt. „Śladami kultury protestanckiej w Pabianicach”. W przygotowaniu imprezy, w której wzięło udział 130 osób, pomagali młodym organizatorom PTTK oddział Pabianice oraz Parafia Ewangelicko- Augsburska.

Uczestnicy rajdu, nie tylko odbyli wędrówkę, ale także musieli wykazać się znajomością historii miasta, tej związanej z protestantyzmem i jego wpływem na kulturę Pabianic. Oprócz uczestników indywidualnych oraz grupy z Uniwersytetu III Wieku, udział w rajdzie wzięli uczniowie pabianickich szkół.

III miejsce w rajdzie pieszym pt. „Śladami kultury protestanckiej w Pabianicach” zajęli uczniowie

Zespołu Szkół nr 5,

II miejsce zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17,

I miejsce zyskali uczestnicy ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Rajdowicze mieli również okazję zobaczyć wnętrze kościoła ewangelicko- augsburskiego i w jego murach wysłuchać krótkiej historii parafii opowiedzianej przez księdza Pawła Melera.

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem w ogrodzie parafialnym parafii Ewangelicko- Augsburskiej Św. Piotra i Pawła.

Wiosenny rajd był związany z realizacją przez uczniów Heureki projektu edukacyjnego i nawiązywał do ubiegłorocznych imprez.: cyklu wykładów „ Z judaizmem na ty”, zorganizowanych w Muzeum Miasta Pabianic oraz wędrówki ”Śladami kultury żydowskiej w Pabianicach”.

W tym roku szkolnym wyjątkowym wydarzeniem był projekt „Protestanci – Co o nas wiesz?” – wykłady zorganizowane w adwencie dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Był to cykl spotkań dla uczniów szkół, we współpracy z Muzeum Miasta Pabianic. Spotkania miały miejsce w domu parafialnym. Odbywały się także spotkania dla dorosłych i cieszyły się dość dużym zainteresowaniem osób zainteresowanych podobieństwami i różnicami pomiędzy wyznaniami. Słuchaczy ciekawiła również historia kościoła i elementy teologii. Spotkania, w czasie których przedstawiono pokrótce historię protestantyzmu i główne zasady wiary ewangelickiej prowadził ks. Paweł Meler. Był czas na zadawania pytań, podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i problemami związanymi z wiarą oraz na typowy poczęstunek adwentowy dla dorosłych: glϋhwein i pierniki, - elementy kultury kulinarnej protestantów.

 

Synod Diecezjalny obradował w naszej parafii


W sobotę 15. marca 2014 roku zjechali się do naszej parafii przedstawiciele wszystkich ewangelickich parafii naszej diecezji. Refleksją modlitewną o godz. 10:00 w pabianickim kościele parafialnym rozpoczęła się wiosenna sesja Synodu Diecezjalnego Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Po preludium organowym zebrani zostali przywitani przez proboszcza, biskupa Jana Cieślara. Po pieśni Dietricha Bonhoeffera „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony” krótkie kazanie wygłosił ks. Szymon Czembor. Pastor, który urodził się w Tomaszowie Mazowieckim, a obecnie jest proboszczem parafii w Wieluniu, za podstawę swego rozważana wybrał biblijne hasło 2014 roku: „Lecz moim szczęściem (jest) być blisko Boga” (Ps. 73, 28) Po modlitwie na zakończenie, wspólnie odśpiewano pieśń: „Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi”. Następnie rozpoczęły się właściwe obrady. Odczytano sprawozdania z działalności Rady Diecezjalnej i Biskupa Diecezjalnego oraz poszczególnych komisji, przedstawiono dane statystyczne, sprawozdanie finansowe za 2013 rok oraz przyjęto preliminarz budżetowy na 2014 rok. Był także czas na dyskusje nad obecnym stanem naszej diecezji i Kościoła. Na jesienną sesję synodałowie zbiorą się w Centrum Luterańskim w Warszawie.

Synod jest najważniejszym organem diecezji i wyrazem luterańskiego rozumienia Kościoła – jako demokratycznej wspólnoty wiernych. Jest łącznikiem pomiędzy poszczególnymi parafiami, a centralnymi gremiami kościoła. Koordynuje akcje poszczególnych parafii i ich współpracę międzysobą. Każda parafia demokratycznie wybiera swoich delegatów do synodu, a synod z kolei wybiera przedstawicieli do centralnego Synodu Kościoła (parlamentu). Synod diecezjalny można przyrównać zatem do sejmiku województwa.

 

Zgromadzenie parafialne


Na dzień 02. marca 2014 roku został wyznaczony termin corocznego sprawozdawczego zgromadzenia parafialnego. Zgromadzenie odbędzie się tuż po nabożeństwie w domu parafialnym. Zgromadzenie parafialne jest to główny demokratyczny organ parafii, który można porównać z parlamentem. Prawo do udziału i wypowiedzi ma każdy parafianin. Jest to czas do zastanowienie się nad stanem parafii, propozycjami zmian organizacji pracy w parafii, czas spojrzenie na miniony rok oraz czas planowania czynności parafialnych na obecny rok.

W związku z wygaśnięciem kadencji rady parafialnej, sprawozdawcze zgromadzenie parafialne będzie połączone również z wyborami do nowej rady parafialnej i komisji rewizyjnej. Każdy pełnoletni członek parafii, opłacający składkę parafialną, ma czynne prawo wyborcze.

Wszystkich parafian zapraszamy do przybycia na zgromadzenie i wzięcia udziału w wyborach.

 


Strona 41 z 47