Godzina Biblijna 2017/2018


Po przerwie letniej swoje cotygodniowe spotkania w naszej parafii wznawia godzina biblijna. Pierwsza godzina biblijna po wakacjach odbędzie się we wtorek - 12. września 2017r., o godz. 11:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze).

Godzinę biblijną poprowadzi ks. bp Jan Cieślar. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dysponujące czasem i chęcią zgłębiania Pisma Świętego.

 

Studium biblijne wrzesień 2017


Nasza parafia od września 2017 roku rozpoczęła nową inicjatywę – studium biblijne. Zaplanowane są comiesięczne, otwarte spotkania, w trakcie których będziemy wspólnie rozważać wybrany fragment Biblii.

Inauguracyjne studium biblijne odbyło się w pierwszy poniedziałek września - 4. września, o godz. 18:00 w domu parafialnym. Zebranych modlitwą przywitał ks. bp Jan Cieślar. Przedstawił historię powstawania czterech Ewangelii wchodzących w skład Nowego Testamentu. Wspólnie z uczestnikami omówiono wizję i plan kolejnych spotkań. Zaproponowano by wspólnie rozważać księgę Dziejów Apostolskich.

Następne studium biblijne odbędzie się w pierwszy poniedziałek października - 2. października 2017 roku - o godz. 18:00. Poświęcone będzie rozważaniu 1. rozdziału Dziejów Apostolskich. Już teraz zapraszamy na nie serdecznie wszystkie osoby, które mają chęć bliższego zapoznania się ze Słowem Bożym. Zapraszamy także do domowej lektury Pisma Świętego i dzielenia się swoimi pytaniami i przemyśleniami podczas kolejnych spotkań.

 

Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018


W pierwszą niedzielę września - 3. września 2017 roku - odprawione zostało nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Szkolnego. Było ono połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą. W trakcie nabożeństwa służbę w naszej parafii rozpoczął nowy praktykant diecezjalny - Arkadiusz Raszka, który dotychczas swą praktykę odbywał w swej rodzinnej parafii w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim. Po nabożeństwie, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, miała miejsce herbatka parafialna w domu parafialnym.

Rodziców chcących zapisać swe dzieci na lekcje religii ewangelickiej odbywające się w naszej parafii zapraszamy na spotkanie organizacyjne w niedzielę 10 września, tuż po nabożeństwie.

 

Nabożeństwo w języku niemieckim


W sobotę, 9. września 2017 roku, o godz. 11:00 odbyło się w naszej parafii nabożeństwo okolicznościowe w języku niemieckim. Nabożeństwo było połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Wiernych z Pabianic, Łodzi, Zgierza, a także z Berlina, Wolfsburga i Pforzheim przywitał proboszcz bp Jan Cieślar. Obecny był także pan Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Teksty biblijne odczytał członek rady parafialnej - Piotr Kirsch. Kazanie w oparciu o Mk 3, 31 - 35 wygłosił pastor Georg Leupold z Wolfsburga, którego przodkowie pochodzą z Pabianic. Liturgię komunijną odprawili wspólnie bp Jan Cieślar oraz ks. Marcin Undas ze Zgierza. Po nabożeństwie miało miejsce spotkanie w domu parafialnym, czas na ciekawe rozmowy oraz bliższe poznanie się wiernych z różnych stron świata.

 

Wrzesień 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. (Łk 13, 30)

3 września – 12. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo spowiednio-komunijne
na rozpoczęcie Roku Szkolnego
w kościele godz. 10:30,
w trakcie nabożeństwa przywitanie
nowego praktykanta diecezjalnego
Arkadiusza Raszka
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

4 września – poniedziałek

studium biblijne
w domu parafialnym godz. 18:00

9 września – sobota

nabożeństwo spowienio-kumounijne
w języku niemieckim w kościele godz. 11:00

10 września – 13. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

12 września - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

17 września – 14. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

19 września - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

24 września – 15. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

25 września - poniedziałek

Porozmawiajmy o wierze -
Spotkanie dla zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym

26 września - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Strona 6 z 44