Czerwcowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim


Kolejne spotkanie dla zainteresowanych Protestantymzmem odbyło się w pierwszy poniedziałek czerwca - 5. czerwca 2017r., o godz. 18:00, w domu parafialnym. Było to ostatnie spotkanie przed sezonem wakacyjnym.

Tematem był: Duch Święty. Ks. bp Jan Cieślar przybliżył rozumienie istoty Boga w Starym Przymierzu, wskazał na historię kształtowania się dogmatu Trójcy Świętej, na poglądy myślicieli starożytnego Kościoła oraz postanowienia soboru w Konstantynopolu. Podkreślił fakt, że mimo podziałów w chrześcijaństwie zapatrywanie na Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest wspólne wszystkim wyznawcom Chrystusa. Wywiązała się ciekawa dyskusja nad rozumieniem słowa "duch" - od Ducha Bożego, który unosił się nad Ziemią przy jej stworzeniu, po ducha-duszę, która ulata z ciała umierającej osoby. Był to jeden z tych tematów, o których można by jeszcze długo, długo dyskutować...

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie, które odbędzie się w ostatni poniedziałek września - 25. września 2017 roku - o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym. Tematem będą współpracownicy Marcina Lutra.

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Święto Parafialne 2017


W niedzielę 4 czerwca 2017 roku, w Święto Zesłania Ducha Świętego - tzw. Zielone Świątki, odbyło się nasze święto parafialne.

Po uroczystym nabożeństwie ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godz. 10:30 wszyscy wierni spotkali się w ogrodzie parafialnym. Pogoda dopisała i można było przystąpić do grilla parafialnego. Sałatki, ciasta i oczywiście obowiązkowe kiełbaski. Czas na rozmowy, wymianę poglądów i wspólną integrację wiernych.

Szczególne podziękowanie składamy uczestnikom godziny biblijnej, którzy przez cały rok w trakcie swych spotkań zbierali środki, by umożliwić miłe chwile przy święcie parafialnym. Dziękujemy także wszystkim, którzy włączyli się w organizację grilla parafialnego.

 

Czerwiec 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. (Dz 5, 29)

4 czerwca – Zielone Świątki

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30
na Święto Zesłania Ducha Świętego,
po nabożeństwie święto parafialne -
grill w ogrodzie parafialnym

5 czerwca - poniedziałek

Spotkanie dla osób zainteresowanych

Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym

6 czerwca - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

11 czerwca – niedziela Śwętej Trójcy

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

14 czerwca - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

18 czerwca – 1. niedziela po Trójcy Świętej

Z uwagi na
Ewangelickie Dni Kościoła
na Śląsku Cieszyńskim,
nabożeństwa w Pabianicach nie będzie

20 czerwca - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

25 czerwca – 1. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo na zakończenie
Roku Szkolnego w kościele godz. 10:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 10


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

69. Biskupi i duszpasterze są obowiązani z należnym uszanowaniem przyjmować delegatów apostolskiego odpustu.

70. Ale równocześnie są obowiązani uważać pilnie, aby komisarze ci zamiast rozkazów papieskich nie wygłaszali własnych urojeń.

71. Kto przeciw prawdzie apostolskiego odpustu mówi, niech będzie przeklęty.

72. Kto przeciw samowolnym i kłamliwym słowom kaznodziei odpustowego występuje niech będzie błogosławiony!

73. Jak papież słusznie niełaską i klątwą karze tych, którzy podstępnie działają na szkodę odpustów.

74. Tak również słusznie dotyka niełaską i klątwą tych, którzy pod osłoną odpustu używają swoich sztuczek na szkodę świętej miłości i prawdy.

 

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego


Zgodnie z biblijnym przekazem 40 dni po Świętach Wielkanocy, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, pożegnawszy się ze swymi uczniami wstąpił do nieba.

Pamiętając o tym jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich zapraszamy na nabożeństwo, które odbędzie się w kościele w Pabianicach w czwartek, 25 maja, o godz. 17:00.

 


Strona 6 z 42