Lutowe studium biblijne


W pierwszy poniedziałek lutego - 5. lutego 2018, o godz. 18:00 w domu parafialnym odbyło się kolejne spotkanie biblijne w naszej parafii. Spotkanie poprowadził wikariusz diecezjalny Arkadiusz Raszka. Za podstawę wspólnego rozważanie posłużył fragment o uwięzieniu świętego Piotra w więzieniu z Dziejów Apostolskich 12, 1 – 16. Wywiązała się ciekawa dyskusja na temat tego jak Bóg nas prowadzi - Jego często niezrozumiałych dla nas i trudnych do przyjęcia decyzji. Rozmawiano o krzyżu z jakim muszą się borykać ludzie na ziemskim padole od czasów praojca Adama – o chorobach jakie nas dotykają czy śmierci bliskich nam osób. Prowadzący wskazał na to, że Bóg że nigdy nie obiecywał, że gdy uwierzy się w Jego Syna Jezusa Chrystusa wszystkie problemy znikną. W czasach dobrych i trudnych Bóg zawsze jest z nami, a o Jego prowadzeniu przekonamy się najpóźniej po śmierci, gdy Go na prawdę poznamy.

Zapraszamy wszystkie osoby, które nurtują pytania i problemy związane z Pismem Świętym na kolejne spotkanie, jakie odbędzie się w pierwszy poniedziałek marca – 5 marca 2018 roku o godz. 18:00. Rozważać będziemy 3 rozdział Dziejów Apostolskich.

 

Otwórz, Panie, serce moje,
Bym weń przyjął Słowo Twoje
I przestrzegał go statecznie,
Twoim był dziedzicem wiecznie.

Twoje Słowo serce wzrusza,
Przezeń zdrowe ciało dusza;
Słowo Twe serca radością
Mocą, pociechą, błogością.

Chwała Ojcu i Synowi,
Także Świętemu Duchowi,
Trójcy Świętej cześć i dzięki
Teraz i po wszystkie wieki.

.

 

Luty 2018 w naszej parafii


Hasło miesiąca: Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.
(5 Mż 30, 14)

4 lutego – niedziela Sexagesimae

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

5 lutego – poniedziałek

studium biblijne
w domu parafialnym godz. 18:00

6 lutego - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

11 lutego – niedziela Estomihi

nabożeństwo w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie sprawozdawcze
Zgromadzenie Parafialne

13 lutego - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

16 lutego – piątek

tygodniowe nabożeństwo pasyjne
w kościele godz. 18:00

18 lutego – 1. niedziela pasyjna Invocavit

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

20 lutego - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

23 lutego – piątek

tygodniowe nabożeństwo pasyjne
w kościele godz. 18:00,
po nabożeństwie: Porozmawiajmy o wierze -
Spotkanie dla zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 19:00 w domu parafialnym

25 lutego – 2. niedziela pasyjna Reminiscere

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

27 lutego - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Błękitna Kolęda 2018


Serdecznie zapraszamy na koncerty w ramach "Błękitnej Kolędy". Koncerty odbędą się w ewangelicko-augsburskim kościele w Pabianicach w piątek 19. stycznia o godz. 18:00, w sobotę 20. stycznia o godz. 17:00 oraz w niedzielę 21. stycznia o godz. 17:00.  Szczegółowy program koncertów znajdą Państwo na plakacie: http://www.powiat.pabianice.pl/aktualnosc-844-iv_blekitna_koleda_19_20_i_21_stycznia.html

 

Ekumenizm dziś


W ramach cyklu "Pozmawiajmy o wierze - spotkania dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim" w poniedziałek - 29. stycznia 2018 r., o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym odbyło się spotkanie: Ekumenizm dziś. Spotkanie poprowadził ks. bp Jan Cieślar.

Przybliżył historię podziałów chrześcijaństwa, od sporów co do natury Chrystusa, które zaogniły się po soborze chalcedońskim z 451 roku, przez schizmę wschodnią, podziały związane z Reformacją czy wyłonieniem się kościołów starokatolickich. Opisał także losy ruchu ekumenicznego od współpracy pomiędzy protestanckimi misjami, przez działalność Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego, Światową Konferencję Misyjną w Edynburgu w 1910 roku, powstanie Światowej Rady Kościołów w 1948 w Amsterdamie, po II Sobór Watykański oraz jego następstwa. Odniósł się także do minionego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wskazał na osiągnięcia ekumenizmu, w tym bardzo dobrą współpracę ekumeniczną w regionie łódzkim, oraz na wyzwania, jakie obecnie stoją przed ekumenizmem. Obecni zauważyli niską frekwencję na nabożeństwach ekumenicznych oraz brak wiedzy i zainteresowania szerszych kręgów duchowieństwa i wiernych różnych wyznań. Biskup Cieślar przedstawił także nowe inicjatywy związane z ruchem ekumenicznym w regionie łódzkim, np. planowaną ekumeniczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne – lutowe spotkanie, wyjątkowo nie w poniedziałek, a w piątek 23. lutego o godz. 19:00 (tuż po tygodniowym nabożeństwie pasyjnym), kiedy to wspólnie z ks. bp Janem Cieślarem zastanawiać się będziemy nad 6 prośbą Ojcze Nasz, czyli pytaniem czy Bóg wodzi nas na pokuszenie?

Zapraszamy do udziału w spotkaniach oraz do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Styczniowe studium biblijne


W poniedziałek, 15. stycznia, o godz. 18:00 odbyło się pierwsze w Nowym Roku spotkanie biblijne w naszej parafii. Spotkanie poprowadził wikariusz diecezjalny Arkadiusz Raszka. W niezwykle ciekawy sposób przedstawił starotestamentowe odniesienia w 2. rozdziale Dziejów Apostolskich. Wywiązała się żywa dyskusja na temat chrztu - jego znaczenia oraz zasadności chrzczenia dzieci. Wskazano przy tym na luterańskie rozumienie Chrztu Świętego jako obietnicy Bożego prowadzenia. Na zakończenie rozważano obraz jerozolimskiego prazboru. Wikariusz diecezjalny podkreślił jego główne cechy: trwanie w modlitwie, poczucie głębokiej wspólnoty i otwartości na potrzeby wiernych oraz codzienne gromadzenie się przy zwiastowaniu Słowa Bożego. No koniec zapytał o stan naszej duchowości, poczucia i potrzeby wspólnoty ze współbraćmi w wierze.

Zapraszamy wszystkie osoby, które mają chęć głębszego zgłębienia Słowa Bożego, na kolejne studium biblijne, które odbędzie się w pierwszy poniedziałek lutego - 5 lutego - o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym.

 


Strona 7 z 52