Porozmawiajmy o wierze... - Wrześniowe spotkanie dla zainteresowanych


W poniedziałek - 25. września 2017r., o godz. 18:00 odbyło się w naszej parafii spotkanie na temat życia i działalności Filipa Melanchtona – najbliższego współpracownika Marcina Lutra. Był on wybitnym humanistą, reformatorem szkolnictwa oraz człowiekiem starającym się godzić zwaśnione strony konfliktów religijnych. Spotkanie poprowadził praktykant diecezjalny Arkadiusz Raszka.

Już teraz zapraszamy na na spotkanie w poniedziałek 23 października 2017 roku. Rozpocznie się ono o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8). Tematem będzie życie Katarzyny von Bora – żony Marcina Lutra.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 13


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

86. Będąc bogatym ponad magnatów, czemu to papież nie za swoje własne pieniądze, lecz za pieniądze ubogich wiernych buduje kościół św. Piotra?

87. Od czego uwalnia albo czym obdarza papież tych, którzy przez zupełną pokutę zyskali prawo przebaczenia i odpustu?

88. Gdyby papież zechciał każdemu wierzącemu udzielać rozgrzeszenia i odpustu sto razy na dzień zamiast raz tylko, czy mogłaby nad tę łaskę spaść na Kościół większa?

89. Ponieważ papież w odpuście bardziej szuka zbawienia dusz, niźli pieniędzy, dlaczego znosi dawniejsze listy odpustowe, skoro są równie ważne?

90. Chcieć takie przeciwne argumenty ludzi świeckich stłumić gwałtem, bez wskazania przyczyn i powodów, znaczy to wystawiać Kościół i papieża na szyderstwo wrogów, a chrześcijan na szkodę duchową.

 

Godzina Biblijna 2017/2018


Po przerwie letniej swoje cotygodniowe spotkania w naszej parafii wznawia godzina biblijna. Pierwsza godzina biblijna po wakacjach odbędzie się we wtorek - 12. września 2017r., o godz. 11:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze).

Godzinę biblijną poprowadzi ks. bp Jan Cieślar. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dysponujące czasem i chęcią zgłębiania Pisma Świętego.

 

Szkółka niedzielna 2017/2018


W niedzielę 10 września 2017 roku swoje zajęcia po przerwie letniej wznowiła szkółka niedzielna. Szkółki, zwane również nabożeństwami dla dzieci, odbywają się równolegle z nabożeństwami niedzielnymi. Dzieci wychodzą wraz z opiekunkami przed kazaniem do domu parafialnego, gdzie uczą się historii biblijnych, malują i śpiewają. Dziękujemy opiekunkom - paniom Alicji Borko i Agnieszce Kubiak - za chęć służby pośród najmłodszych. Zapraszamy jednocześnie dzieci na szkółki niedzielne.

 

Studium biblijne wrzesień 2017


Nasza parafia od września 2017 roku rozpoczęła nową inicjatywę – studium biblijne. Zaplanowane są comiesięczne, otwarte spotkania, w trakcie których będziemy wspólnie rozważać wybrany fragment Biblii.

Inauguracyjne studium biblijne odbyło się w pierwszy poniedziałek września - 4. września, o godz. 18:00 w domu parafialnym. Zebranych modlitwą przywitał ks. bp Jan Cieślar. Przedstawił historię powstawania czterech Ewangelii wchodzących w skład Nowego Testamentu. Wspólnie z uczestnikami omówiono wizję i plan kolejnych spotkań. Zaproponowano by wspólnie rozważać księgę Dziejów Apostolskich.

Następne studium biblijne odbędzie się w pierwszy poniedziałek października - 2. października 2017 roku - o godz. 18:00. Poświęcone będzie rozważaniu 1. rozdziału Dziejów Apostolskich. Już teraz zapraszamy na nie serdecznie wszystkie osoby, które mają chęć bliższego zapoznania się ze Słowem Bożym. Zapraszamy także do domowej lektury Pisma Świętego i dzielenia się swoimi pytaniami i przemyśleniami podczas kolejnych spotkań.

 


Strona 8 z 47