Nabożeństwo w języku niemieckim


W sobotę, 9. września 2017 roku, o godz. 11:00 odbyło się w naszej parafii nabożeństwo okolicznościowe w języku niemieckim. Nabożeństwo było połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Wiernych z Pabianic, Łodzi, Zgierza, a także z Berlina, Wolfsburga i Pforzheim przywitał proboszcz bp Jan Cieślar. Obecny był także pan Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Teksty biblijne odczytał członek rady parafialnej - Piotr Kirsch. Kazanie w oparciu o Mk 3, 31 - 35 wygłosił pastor Georg Leupold z Wolfsburga, którego przodkowie pochodzą z Pabianic. Liturgię komunijną odprawili wspólnie bp Jan Cieślar oraz ks. Marcin Undas ze Zgierza. Po nabożeństwie miało miejsce spotkanie w domu parafialnym, czas na ciekawe rozmowy oraz bliższe poznanie się wiernych z różnych stron świata.

 

Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018


W pierwszą niedzielę września - 3. września 2017 roku - odprawione zostało nabożeństwo na rozpoczęcie Roku Szkolnego. Było ono połączone ze Spowiedzią i Komunią Świętą. W trakcie nabożeństwa służbę w naszej parafii rozpoczął nowy praktykant diecezjalny - Arkadiusz Raszka, który dotychczas swą praktykę odbywał w swej rodzinnej parafii w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim. Po nabożeństwie, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, miała miejsce herbatka parafialna w domu parafialnym.

Rodziców chcących zapisać swe dzieci na lekcje religii ewangelickiej odbywające się w naszej parafii zapraszamy na spotkanie organizacyjne w niedzielę 10 września, tuż po nabożeństwie.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 12


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

81. Następstwem koniecznym bezczelnych kazań odpustowych jest to, że i uczonemu trudno obronić papieża przed zarzutami i bezsprzecznie ostrymi oskarżeniami prostaczków.

82. Na przykład: dlaczego papież dla świętej miłości i dla cierpień, jakie dusze w czyśćcu ponoszą, dusz tych naraz nie wyzwoli z czyśćca; gdy tymczasem dla tak małej przyczyny, jaką jest budowa kościoła św. Piotra, za pieniądze tyle dusz wyzwala?

83. Albo: po co odbywają się egzekwie i dlaczego nie wolno jest cofnąć zapisów kościelnych, poczynionych na msze za umarłych, kiedy przecież za wybawionych nie potrzeba się już modlić?

84. Albo: cóż to jest za jakaś nowa doskonałość Boża i pobożność papieska, że bezbożnemu wolno za pieniądze wyzwalać dusze pobożne, a nie chcą duszy tych wyzwalać z miłości i bez pieniędzy?

85. Albo: czemuż owe dawne zasady pokutne, które w rzeczy samej są już zniesione i martwe, jednakże dzięki odpustowi nabrały znaczenia i mogą być usunięte tylko za pieniądze, jak gdyby dotąd istniały w całej pełni?

 

Wrzesień 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. (Łk 13, 30)

3 września – 12. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo spowiednio-komunijne
na rozpoczęcie Roku Szkolnego
w kościele godz. 10:30,
w trakcie nabożeństwa przywitanie
nowego praktykanta diecezjalnego
Arkadiusza Raszka
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

4 września – poniedziałek

studium biblijne
w domu parafialnym godz. 18:00

9 września – sobota

nabożeństwo spowienio-kumounijne
w języku niemieckim w kościele godz. 11:00

10 września – 13. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

12 września - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

17 września – 14. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

19 września - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

24 września – 15. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

25 września - poniedziałek

Porozmawiajmy o wierze -
Spotkanie dla zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym

26 września - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Pożegnanie ks. Pawła Melera


Z końcem sierpnia swoją służbę w naszej diecezji skończył wikariusz diecezjalny ks. Paweł Meler. Podczas nabożeństwa w niedzielę -  27 sierpnia 2017 roku - dziękowaliśmy za służbę ks. Pawła pośród nas. Prosiliśmy także Wszechmocnego o dalsze Błogosławieństwo dla ks. Pawła, jego żony oraz małego synka. Ks. Paweł swoją dalszą praktykę kościelną będzie odbywał we Wrocławiu.

W trakcie nabożeństwa miała także miejce konwersja - oficjalne wstąpienie nowej osoby do naszego zboru i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Po nabożeństwie była okazja na wspólne spotkanie, rozmowy i dyskusje. Pogoda dopisała i mógł odbyć się grill w ogrodzie parafialnym.

 


Strona 9 z 47