Muzyka w tradycji ewangelickiej


Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi organizuje cykl wykładów z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr hab. Ireny Wisełki-Cieślar, naszej długoletniej pastorowej, żony zmarłego biskupa Mieczysława Cieślara.

Wykład odbędzie się w środę, 22 lutego 2017 roku, o godz. 18:00, w siedzibie Centrum Dialogu - przy ulicy Wojska Polskiego 83 w Łodzi. Wykład będzie poświęcony kształtowaniu się muzyki ewangelickiej i jej roli w życiu Kościoła Ewangelickiego.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 6


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

40. Skrucha prawdziwa pożąda i łaknie kary, obfity zaś odpust uwalnia od karania i wyradza niechęć do kary, lub sprzyja co najmniej do zrodzenia się takiej niechęci.

41. O apostolskim odpuście trzeba przezornie nauczać, by lud nie powziął błędnego mniemania, że odpust przewyższa inne dobre uczynki miłości chrześcijańskiej.

42. Wszystkich chrześcijan należy nauczać, że papież bynajmniej nie sądzi, iż zakupywanie odpustu może być stawione na równi z uczynkami miłosierdzia.

43. Należy nauczać chrześcijan, że lepiej wspierać ubogich lub pomagać potrzebującym, niż kupować odpusty.

44. Przez uczynek miłości wzmaga się w nas miłość, a człowiek staje się lepszy; przez odpust zaś nie staje się lepszy, tylko wolny od kary.

45. Należy nauczać chrześcijan, że ten, kto bliźniego widzi w niedoli, a mimo to kupuje odpust, nie zyskuje odpustu papieskiego, ale ściąga na siebie gniew Boży.

46. Należy nauczać chrześcijan, że jeżeli nie są nadmiernie bogaci, powinni zachować grosz oszczędzony na potrzeby domowe, a nie marnować go na zakupienie odpustu.

47. Należy nauczać chrześcijan, że zakupienie odpustu jest zostawione każdemu do woli i nie jest zakazane.

 

Styczniowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim


W ostatni poniedziałek stycznia - 30 stycznia o godz. 18:00 w w naszym domu parafialnym odbyło się kolejne spotkanie na temat protestantyzmu. Tematem były TEZY MARCINA LUTRA I ICH RECEPCJA DZIŚ.

Temat zreferował nasz proboszcz, ks. bp Jan Cieślar. Przedstawił tło powstania tez. Przybliżył obraz świata i Kościoła w okresie schyłku Średniowiecza. Podkreślił, że tezy same w sobie były jedynie zachęceniem do prowadzenia akademickiej dyskusji, głównie na temat odpustów. Poglądy Lutra na wiele kwestii dopiero zaczynały się kształtować. Jednak pomimo to ogłoszenie (a może jednak przybicie, jak chcą niektórzy) tez uznane zostało za początek odnowy Kościoła - wyodrębnienia się Kościoła Ewangelickiego, wydarzenia obchodzonego w tym roku jako Jubileusz 500 lat Reformacji. Po wystąpieniu proboszcza wywiązała się ciekawa dyskusja.

Spotkanie miało miejsce w ramach z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Luty 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu. (Łk 10, 5)

5 lutegoostatnia niedziela po Epifanii

nabożeństwo spowiednio-komunijne
godz. 10:30 w kościele,
po nabożeństwie spotkanie - w domu parafialnym

7 lutego - wtorek

godzina biblijna w domu parafialnym godz. 11:00

12 lutego – niedziela Septuagesimae

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

13 lutego - poniedziałek

Spotkanie dla osób zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim godz. 18:00 w domu parafialnym

14 lutego - wtorek

godzina biblijna w domu parafialnym godz. 11:00

19 lutego – niedziela Sexagesimae

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

21 lutego - wtorek

godzina biblijna w domu parafialnym godz. 11:00
koncert Erica Lu i Polish Camerata w kościele godz. 18:00

24 lutego - piątek

zebranie Rady Parafialnej godz. 17:30

26 lutego – niedziela Estomihi

nabożeństwo w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie doroczne sprawozdawcze zgromadzenie parafialne

28 stycznia - wtorek

godzina biblijna w domu parafialnym godz. 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 5


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

29. Któż wie, czy wszystkie dusze w czyśćcu pragną być wybawione, jak nas właśnie poucza legenda o Sewerynie i Paschalisie.

30. Nikt nie jest pewny, czy jego żal był szczery, tym mniej może być pewny, czy otrzymał zupełne odpuszczenie.

31. Jak rzadkim zjawiskiem jest człowiek prawdziwie pokutujący i żałujący, tak równie rzadkim jest taki, który by zyskał odpust prawdziwy, to znaczy, że jest ich niewielu.

32. Ci, którzy sądzą, iż mogą zapewnić sobie zbawienie przez listy odpustowe, będą wiecznie potępieni wraz z mistrzami swymi.

33. Należy się strzec tych, którzy powiadają, że odpust papieski jest najszacowniejszym darem Bożym, przez który człowiek może pojednać się z Bogiem.

34. Łaska odpustowa dotyczy kary i zadośćuczynienia nałożonych przez ludzi.

35. Nie jest to chrześcijańska nauka, że nie potrzeba pokuty i żalu temu, kto z czyśćca wykupuje dusze, lub chce nabyć prawo wyboru spowiednika.

36. Każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący za swoje grzechy, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie męki i winy.

37. Każdy prawdziwy chrześcijanin, żywy czy umarły, ma udział we wszelkich darach Chrystusowych i kościelnych; Bóg mu ich udzielił i bez listów odpustowych.

38. Nie należy jednak gardzić odpustem papieża, gdyż, jak to już powiedziałem, stanowi on objaśnienie Boskiego przebaczenia.

39. Zachwalać ludowi obfitą łaskę odpustów, a jednocześnie zalecać prawdziwy żal i pokutę, jest to rzecz nad wszelką miarę trudna nawet dla najbardziej uczonych teologów.

 


Strona 10 z 42