Majowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim


8. maja 2017r., o godz. 18:00, w domu parafialnym odbyło się kolejne spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.

Tematem był: Wielki Piątek i Wielkanoc w rozumieniu ewangelickim. Spotkanie poprowadził ks. bp Jan Cieślar. Omówił znaczenie czasu pasyjnego, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Wielkanocy. Przybliżył zwyczaje panujące na różnych terenach Polski. Wskazał, że ewangelicka pobożność krzyża, ma sens jedynie z perspektywy pustego grobu i Wielkanocy. Po części tematycznej wywiązała się ciekawa dyskusja na temat przygotowania kazania i różnych szkół wygłaszania kazań.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek, 5. czerwca o godz. 18:00. Ponieważ będzie to drugi dzień Zielonych Świątek (Świąt Zesłania Ducha Świętego), dlatego tematem spotkania ma być: Duch Święty.

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 9


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

62. Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej.

63. Lecz skarb ten jest w pogardzie u ludzi, bo on to sprawia, że pierwsi będą ostatnimi.

64. Skarb odpustowy za to jest bardzo miły, gdyż ostatnich czyni pierwszymi.

65. Dlatego też skarby Ewangelii są sieciami, w które niegdyś łowiono ludzi służących mamonie.

66. Skarby odpustowe są sieciami, w które obecnie łowią mamonę ludzką.

67. Odpust zachwalany przez kaznodziejów, jako wielka łaska, jest istotnie łaską wielką, gdyż im przynosi wiele pieniędzy.

68. W rzeczywistości jednak jest najmniejszą łaską w porównaniu z łaską Bożą i błogosławieństwem krzyża.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 8


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

55. Zdanie papieża jest oczywiste, że skoro odpust, mający tylko podrzędne znaczenie, jednym dzwonem oraz zwykłą ceremonią i wystawnością należy obchodzić, to Ewangelię, mającą stokroć większą wartość, należy sławić stokrotnymi dzwonami i stokroć większymi ceremoniami i wystawnością.

56. ,,Skarb kościoła”, z którego papież czerpie odpust, nie jest dostatecznie ściśle określony ludowi chrześcijańskiemu, ani przezeń znany.

57. Że nie są to skarby doczesne, łatwo stąd poznać, że nimi księża tak szczodrze szafują, ponieważ wiadomo o wielu duchownych, że oni tego rodzaju skarby (doczesne) raczej pilnie zbierają aniżeli pragną rozdawać.

58. Skarby te nie są także z zasługi Chrystusa i świętych, bo zasługa Chrystusa i bez przyczynienia się papieskiego przychyla łaski wewnętrznemu człowiekowi, dla zewnętrznego sprawia krzyż, śmierć i potępienie.

59. Św. Wawrzyniec nazwał ubogich, jako członków Kościoła, skarbem kościelnym; użył jednak zapewne wyrazu tego w ówczesnym znaczeniu.

60. Skarbem tym są klucze Kościoła, podarowane nam przez zasługę Chrystusa.

61. Oczywiste jest, że do odpuszczenia kar i wybaczania grzechów w wypadkach zależnych jedynie od papieża, najzupełniej wystarcza władza papieska.

 

Maj 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. (Kol 4, 6)

7 maja – niedziela Jubilate

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

8 maja - poniedziałek

Spotkanie dla osób zainteresowanych

Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym

14 maja – niedziela Cantate

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

16 maja - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

21 maja – niedziela Rogate

Nabożeństwa w Pabianicach nie będzie,
zapraszamy do kościoła ewangelickiego
św. Mateusza w Łodzi (Piotrkowska 283)
na godz. 10:00
na nabożeństwo z okazji regionalnych
obchodów 500 lat Reformacji

23 maja - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

25 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

nabożeństwo w kościele godz. 17:00

28 maja – niedziela Exaudi

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

30 maja - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Kwiecień 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. (Łk 24, 5 - 6 13)

2 kwietnia – niedziela Judica

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna” w domu parafialnym

4 kwietnia - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

7 kwietnia piątek

tygodniowe nabożeństwo pasyjne
godz. 18:00 w kościele

9 kwietnia – Niedziela Palmowa

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

14 kwietnia Wielki Piątek

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 17:00

16 kwietnia– Wielkanoc

Rezurekcja w kaplicy cmentarnej
(mauzoleum Kindlerów) przy cmentatrzu ewangelickim
godz. 6:00
główne nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
przy jajku wielkanocnym w domu parafialnym

23 kwietnia – niedziela Quasimodogeniti

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

25 kwietnia - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

30 kwietnia – niedziela Misericordias Domini

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Strona 10 z 44