Dziękczynne Święto Żniw 2017


W niedzielę 1. października 2017 roku w naszej parafii obchodzono Dziękczynne Święto Żniw. Ołtarz został przystrojony darami pół, ogrodów i sadów. Dodatkowe warzywa i owoce wniosły dzieci. Członkowie rad parafialnych z Pabianic i Poddębic wnieśli chleb wypieczony ze mąki ze zbóż z tegorocznych zbiorów. Na nabożeństwie obecni byli także wierni z Łasku, wraz ze swym proboszczem diakonem Pawłem Gumpertem. Nabożeństwo w sposób szczególny upiększył chór „Incanto” oraz nasza pastorowa Magdalena Hudzieczek-Cieślar. Kazanie wygłosił proboszcz, ks. bp Jan Cieślar. Nabożeństwo połączone było ze Spowiedzią i Komunią Świętą. W nabożeństwie czynny udział brał także kandydat teologii Arkadiusz Raszka.

Święto Żniw to nie tylko czas dziękczynienia za jedzenie, jakie zsyła nam Bóg, ale także za pokój w naszym kraju, za pracę, jaką wykonujemy, i warunki naszego życia.

Po nabożeństwie miało jeszcze miejsce w sali domu parafialnej. Był czas na skosztowanie różnych potraw oraz ciekawe rozmowy.

 

Październik 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem,
który się upamięta. (Łk 15, 10)

1 października – Dziękczynne Święto Żniw

nabożeństwo spowienio-kumounijne
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
w domu parafialnym

2 października – poniedziałek

studium biblijne w domu parafialnym godz. 18:00

3 października - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

8 października – 17. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

10 października - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

15 października – 18. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

16 października – poniedziałek

wykład dr Krzysztofa Lukasa
pt. "Muzyczne dziedzictwo Reformacji w Polsce"
w Muzeum Miasta Pabianic godz. 18:00

17 października - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

22 października – 19. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

23 października - poniedziałek

Porozmawiajmy o wierze - Spotkanie dla zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym

24 października - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

29 października – 20. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo na Pamiątkę 500-lat Reformacji
w kościele godz. 18:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Porozmawiajmy o wierze... - Wrześniowe spotkanie dla zainteresowanych


W poniedziałek - 25. września 2017r., o godz. 18:00 odbyło się w naszej parafii spotkanie na temat życia i działalności Filipa Melanchtona – najbliższego współpracownika Marcina Lutra. Był on wybitnym humanistą, reformatorem szkolnictwa oraz człowiekiem starającym się godzić zwaśnione strony konfliktów religijnych. Spotkanie poprowadził praktykant diecezjalny Arkadiusz Raszka.

Już teraz zapraszamy na na spotkanie w poniedziałek 23 października 2017 roku. Rozpocznie się ono o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8). Tematem będzie życie Katarzyny von Bora – żony Marcina Lutra.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

8. Międzyarodowy Festiwal MUZYKA ŚWIATA


W murach naszego kościoła odbędzie się 8. Miedzynarodowy Festiwal MUZYKA ŚWIATA.

Wstęp wolny.

Więcej na: http://festiwal.voxartis.pl/language/pl/aktualnosci/

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 13


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

86. Będąc bogatym ponad magnatów, czemu to papież nie za swoje własne pieniądze, lecz za pieniądze ubogich wiernych buduje kościół św. Piotra?

87. Od czego uwalnia albo czym obdarza papież tych, którzy przez zupełną pokutę zyskali prawo przebaczenia i odpustu?

88. Gdyby papież zechciał każdemu wierzącemu udzielać rozgrzeszenia i odpustu sto razy na dzień zamiast raz tylko, czy mogłaby nad tę łaskę spaść na Kościół większa?

89. Ponieważ papież w odpuście bardziej szuka zbawienia dusz, niźli pieniędzy, dlaczego znosi dawniejsze listy odpustowe, skoro są równie ważne?

90. Chcieć takie przeciwne argumenty ludzi świeckich stłumić gwałtem, bez wskazania przyczyn i powodów, znaczy to wystawiać Kościół i papieża na szyderstwo wrogów, a chrześcijan na szkodę duchową.

 


Strona 2 z 42