Studium biblijne wrzesień 2017


Nasza parafia od września 2017 roku rozpoczęła nową inicjatywę – studium biblijne. Zaplanowane są comiesięczne, otwarte spotkania, w trakcie których będziemy wspólnie rozważać wybrany fragment Biblii.

Inauguracyjne studium biblijne odbyło się w pierwszy poniedziałek września - 4. września, o godz. 18:00 w domu parafialnym. Zebranych modlitwą przywitał ks. bp Jan Cieślar. Przedstawił historię powstawania czterech Ewangelii wchodzących w skład Nowego Testamentu. Wspólnie z uczestnikami omówiono wizję i plan kolejnych spotkań. Zaproponowano by wspólnie rozważać księgę Dziejów Apostolskich.

Następne studium biblijne odbędzie się w pierwszy poniedziałek października - 2. października 2017 roku - o godz. 18:00. Poświęcone będzie rozważaniu 1. rozdziału Dziejów Apostolskich. Już teraz zapraszamy na nie serdecznie wszystkie osoby, które mają chęć bliższego zapoznania się ze Słowem Bożym. Zapraszamy także do domowej lektury Pisma Świętego i dzielenia się swoimi pytaniami i przemyśleniami podczas kolejnych spotkań.