Tygodniowe nabożeństwa pasyjne 2018


W lutowe i marcowe piątkowe wieczory serdecznie zapraszamy do naszego kościoła w Pabianicach na wsłuchanie się w Słowo Boże oraz wspólny śpiew. Zapraszamy by przed Wielkim Piątkiem i Wielkanocą usłyszeć głos naszego Zbawiciela, jaki dobiega do nas ze słów dotyczących Jego ziemskiej drogi na wzgórze Golgoty. Zapraszamy do rozważenia Jego męki, którą wycierpiał dla zbawienia grzesznych ludzi. Zapraszamy do przystanięcia i zastanowienia się nad swoim życiem.

W tym roku tygodniowe nabożeństwa pasyjne odbędą się:

w piątek 16. lutego o godz. 18:00

w piątek 23. lutego o godz. 18:00

w piątek 02. marca o godz. 18:00

w piątek 09. marca o godz. 18:00

w piątek 16. marca o godz. 18:00

w piątek 23. marca o godz. 18:00


Pod krzyż Twój pójdę, gdy skrzywdzą mnie ludzie,
Kiedy za dobre złem mi odpłacą.
Tam za swych wrogów modlić się nauczę,
Jak Ty czyniłeś na Swym krzyżu, Panie.

Pod krzyż Twój pójdę, gdy świat mnie wyszydzi,
Gdy przez przyjaciół będę opuszczony.
I przy Twym krzyżu zobaczę, mój Panie,
Jak w opuszczeniu znosisz ból i rany.

Pod krzyż Twój pójdę, gdy zgubne zwątpienie
Sercem zatarga, jak łodzią zła fala.
U stóp Golgoty zaczerpnę otuchy,
Na której widać krzyż zbawienia z dala.

Pod krzyż Twój pójdę, kiedy niedostatek
W dom mój zawita jak gość nieproszony.
Pod krzyżem wspomnę, że Pan całej ziemi
W nędzny grób życia został położony.
 

Zgromadzenie Parafialne 2018


Tegoroczne sprawozdawcze zgromadzenie parafialne odbędzie w niedzielę 11. lutego 2018 roku, tuż po nabożeństwie. Do głosowania w zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy pełnoprawni członkowie parafii. Zgromadzenie Parafialne to najwyższy organ parafii ewangelickiej, a udział w nim jest wyrazem troski o wspólnotę zborową. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian!

W związku ze zgromadzeniem parafialnym w piątek 9. lutego o godz. 20:00 odbędzie się posiedzenie Rady Parafialnej, a w sobotę 10. lutego o godz. 11:00 w domu parafialnym spotka się parafialna Komisja Rewizyjna.

 

Luty 2018 w naszej parafii


Hasło miesiąca: Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.
(5 Mż 30, 14)

4 lutego – niedziela Sexagesimae

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

5 lutego – poniedziałek

studium biblijne
w domu parafialnym godz. 18:00

6 lutego - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

11 lutego – niedziela Estomihi

nabożeństwo w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie sprawozdawcze
Zgromadzenie Parafialne

13 lutego - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

16 lutego – piątek

tygodniowe nabożeństwo pasyjne
w kościele godz. 18:00

18 lutego – 1. niedziela pasyjna Invocavit

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

20 lutego - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

23 lutego – piątek

tygodniowe nabożeństwo pasyjne
w kościele godz. 18:00,
po nabożeństwie: Porozmawiajmy o wierze -
Spotkanie dla zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 19:00 w domu parafialnym

25 lutego – 2. niedziela pasyjna Reminiscere

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

27 lutego - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Lutowe studium biblijne


W pierwszy poniedziałek lutego - 5. lutego 2018, o godz. 18:00 w domu parafialnym odbyło się kolejne spotkanie biblijne w naszej parafii. Spotkanie poprowadził wikariusz diecezjalny Arkadiusz Raszka. Za podstawę wspólnego rozważanie posłużył fragment o uwięzieniu świętego Piotra w więzieniu z Dziejów Apostolskich 12, 1 – 16. Wywiązała się ciekawa dyskusja na temat tego jak Bóg nas prowadzi - Jego często niezrozumiałych dla nas i trudnych do przyjęcia decyzji. Rozmawiano o krzyżu z jakim muszą się borykać ludzie na ziemskim padole od czasów praojca Adama – o chorobach jakie nas dotykają czy śmierci bliskich nam osób. Prowadzący wskazał na to, że Bóg że nigdy nie obiecywał, że gdy uwierzy się w Jego Syna Jezusa Chrystusa wszystkie problemy znikną. W czasach dobrych i trudnych Bóg zawsze jest z nami, a o Jego prowadzeniu przekonamy się najpóźniej po śmierci, gdy Go na prawdę poznamy.

Zapraszamy wszystkie osoby, które nurtują pytania i problemy związane z Pismem Świętym na kolejne spotkanie, jakie odbędzie się w pierwszy poniedziałek marca – 5 marca 2018 roku o godz. 18:00. Rozważać będziemy 3 rozdział Dziejów Apostolskich.

 

Otwórz, Panie, serce moje,
Bym weń przyjął Słowo Twoje
I przestrzegał go statecznie,
Twoim był dziedzicem wiecznie.

Twoje Słowo serce wzrusza,
Przezeń zdrowe ciało dusza;
Słowo Twe serca radością
Mocą, pociechą, błogością.

Chwała Ojcu i Synowi,
Także Świętemu Duchowi,
Trójcy Świętej cześć i dzięki
Teraz i po wszystkie wieki.

.

 

Ekumenizm dziś


W ramach cyklu "Pozmawiajmy o wierze - spotkania dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim" w poniedziałek - 29. stycznia 2018 r., o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym odbyło się spotkanie: Ekumenizm dziś. Spotkanie poprowadził ks. bp Jan Cieślar.

Przybliżył historię podziałów chrześcijaństwa, od sporów co do natury Chrystusa, które zaogniły się po soborze chalcedońskim z 451 roku, przez schizmę wschodnią, podziały związane z Reformacją czy wyłonieniem się kościołów starokatolickich. Opisał także losy ruchu ekumenicznego od współpracy pomiędzy protestanckimi misjami, przez działalność Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego, Światową Konferencję Misyjną w Edynburgu w 1910 roku, powstanie Światowej Rady Kościołów w 1948 w Amsterdamie, po II Sobór Watykański oraz jego następstwa. Odniósł się także do minionego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wskazał na osiągnięcia ekumenizmu, w tym bardzo dobrą współpracę ekumeniczną w regionie łódzkim, oraz na wyzwania, jakie obecnie stoją przed ekumenizmem. Obecni zauważyli niską frekwencję na nabożeństwach ekumenicznych oraz brak wiedzy i zainteresowania szerszych kręgów duchowieństwa i wiernych różnych wyznań. Biskup Cieślar przedstawił także nowe inicjatywy związane z ruchem ekumenicznym w regionie łódzkim, np. planowaną ekumeniczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne – lutowe spotkanie, wyjątkowo nie w poniedziałek, a w piątek 23. lutego o godz. 19:00 (tuż po tygodniowym nabożeństwie pasyjnym), kiedy to wspólnie z ks. bp Janem Cieślarem zastanawiać się będziemy nad 6 prośbą Ojcze Nasz, czyli pytaniem czy Bóg wodzi nas na pokuszenie?

Zapraszamy do udziału w spotkaniach oraz do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 


Strona 9 z 54