Studium biblijne - grudzień 2017


4. grudnia 2017 roku, w naszej parafii odbyło się kolejne studium biblijne. Spotkanie poprowadził wikariusz diecezjalny Arkadiusz Raszka. Wspólnie, wers po wersie, rozważany był 2 rozdział Dziejów Apostolskich. Przedstawiony został kontekst biblijnych wydarzeń. Zastanawiano się nad znaczeniem i rolą poszczególnych słów Pisma Świętego dotyczących Ducha Świętego. Praktykant diecezjalny wskazał także na kazanie św. Piotra, w którego centrum stał zmartwychwstały Jezus Chrystus, a które powinno być wzorem wszystkich kazań. Dyskutowano także nad tym jaki powinien być Kościół, dla którego Biblia znajduje się w centrum zwiastowania i życia. Była możliwość dyskusji  oraz ciekawej wymiany zdań.

Kolejne studium biblijne odbędzie się w poniedziałek, 15. stycznia 2018 roku, o godz. 18:00 w domu parafialnym. Omawiane będą Dzieje Apostolskie od 42 wiersza drugiej księgi.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pragnące zgłębiać prawdy biblijne do udziału w kolejnym studium biblijnym w naszej parafii.

Słowa Twego dar szlachetny,
Panie, racz zachować mi;
Bo to skarb nad wszystkie świetny,
Klejnot godny wielkiej czci.
Gdyby Słowo obalono
Na czymże bym wiarę wsparł?
Nie o świata mądrość płonną
Dbać chcę, lecz o Słowa dar.

Powiesz amen na to, Panie,
Chciej mi wspomożenie dać,
Bym mógł spełnić ślubowanie,
Pomóż w Słowie wiernie trwać.
Służyć pragnę Ci z zapałem
Od zarania aż po mrok
I Cię słuchać sercem całym,
Kornie siedząc u Twych nóg.