Tygodniowe nabożeństwa adwentowe 2018


W szczególnym czasie Adwentu serdecznie zapraszamy do udziału w tygodniowych nabożeństwach adwentowych. Bedą się one odbywały w czwartkowe wieczory (6., 13. i 20. grudnia) o godz. 18:00 w naszym kościele parafialnym w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 8.

Podnieścież się wy, wierzchy bram!
Pan w chwale swojej zdąża sam,
Król królów, co pociesza rad,
Nasz Władca, który zbawił świat,
Co zniósł nad nami Boży gniew;
Zanućcie więc radosny śpiew:
Pochwalon bądźże Ty,
Mój Stwórco, pełen czci!

Śpiewnik Ewangelicki Nr 18

 

Aborcja


Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Pozmawiajmy o wierze”. Odbędzie się ono w poniedziałek - 10. grudnia 2018 r., o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze). Tematem będzie: Aborcja.

Będzie to kolejne z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i protestantyzmu w ogóle. W bieżącym roku chcemy wspólnie dyskutować nad stosunkiem protestantyzmu do wyzwań współczesnego świata.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszej parafii oraz parafian!

 

Okres Adwentu i Bożego Narodzenia 2018 w naszej parafii


Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Mt 2, 10

2 grudnia - 1. niedziela adwentowa

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

3 grudnia – poniedziałek

spotkanie z Biblią
w domu parafialnym godz. 18:00

4 grudnia - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

6 grudnia czwartek

tygodniowe nabożeństwo adwentowe
godz. 18:00 w kościele

9 grudnia – 2. niedziela adwentowa

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

10 grudnia – poniedziałek

spotkanie "Porozmawiajmy o wierze"
w domu parafialnym godz. 18:00

11 grudnia - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

13 grudnia czwartek

tygodniowe nabożeństwo adwentowe
godz. 18:00 w kościele

16 grudnia – 3. niedziela adwentowa

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

18 grudnia - wtorek

godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00

20 grudnia czwartek

tygodniowe nabożeństwo adwentowe
godz. 18:00 w kościele

23 grudnia – 4. niedziela adwentowa

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30,
gwiazdka parafialna
w domu parafialnym o godz. 17:00

24 grudnia – Wigilia

nabożeństwo w kościele godz. 16:00

25 grudnia – Boże Narodzenie

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30

30 grudnia – 1. niedziela po Bożym Narodzeniu

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

31 grudnia – Sylwester

nabożeństwo w kościele godz. 17:00

1 stycznia – Nowy Rok

nabożeństwo w kościele godz. 15:00

6 stycznia – Święto Epifanii (Trzech Króli)

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Spotkanie z Biblią - grudzień 2018


W pierwszy poniedziałek grudnia w ramach comiesięcznych spotkań biblijnych, wspólnie rozważaliśmy pierwsze 9. wierszy 9. rozdziału Dziejów Apostolskich. Spotkanie poprowadził praktykant diecezjalny Arkadiusz Raszka. Głównym bohaterem spotkanie był Saul będący w drodze do Damaszku. Dyskutowano nad jego osobowością i głęboką przemianą, jaką doznał po spotkaniu z Chrystusem. Prowadzący rozważanie przywołał także dwa inne fragmenty biblijne, w których apostoł Paweł sam relacjonuje swoje nawrócenie. Spotkanie dało wszystkim wiele okazji do przemyśleń, dyskusji, był czas na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz pytaniami co do Pisma Świętego.

Już teraz zapraszamy wszystkie osoby, mające chęć głębszego zgłębienia Słowa Bożego, na kolejne spotkanie z Biblią w naszej parafii. Będzie ono miało miejsce w pierwszy poniedziałek stycznia - 7. stycznia 2019 roku o godz. 18:00 w salce domu parafialnego przy ul. Zamkowej 8.


Wierny Mistrzu, Twoje Słowa
To do niebios brama nowa,
Twa nauka to jest droga,
Która wiedzie nas do Boga.

O, jak błogi, kto Cię słucha,
Kto ku Tobie skłania ducha,
Kto ust Twoich złote słowa
W sercu swoim wiernie chowa!

Zjaw się w głębi mego ducha,
Niech rozkazań Twoich słucha.
Strzeże zawsze bez przestania
Twej miłości przykazania!

Ćwicz mnie w miłowaniu, Panie,
Boga kochać, co sił stanie,
A jak siebie, tak bliźniego
Z serca szczerze uprzejmego.

Naucz mnie świątobliwości,
Swej pokory i cichości,
W umysł mój włóż mądrość swoją,
Bym obcował w Twym pokoju!

Z Tobą się zupełnie spoję,
W Tobie duszę uspokoję,
Bym już był w tej doczesności
Wyćwiczony dla wieczności!

Śpiewnik Ewangelicki Nr. 389

 

Kara śmierci – dylemat moralny


W ramach cyklu „Pozmawiajmy o wierze” 26. listopada 2018 roku miało miejsce spotkanie na temat dylematu moralnego związanego z karą śmierci. Spotkanie poprowadził ks. bp Jan Cieślar. Przywołał przykłady starotestamentowe dowodzące Bożego nakazu stosowania kary śmierci przy konkretnych przestępstwach. Wskazał także na przykład Jezusa, który zaniechał ukamienowania cudzołożnicy. Nakreślił podejście Kościoła do tego zagadnienia na przestrzeni dziejów. Wywiązała się dyskusja, w której dyskutowano o karze śmieci w USA, skazywaniu osób niewinnych na śmierć czy to poprzez błędy sądowe czy też naumyślnie. Mówiono także o Andersie Breiviku i sposobie odbywania przez niego kary więzienia.

Wszystkie spotkania w roku 2018/2019 poświęcone są ogólnemu zagadnieniu: Protestantyzm, a wyzwania świata współczesnego. Kolejne spotkanie odbędzie się w już w poniedziałek – 10. grudnia 2018 r., o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze). Tematem będzie: Aborcja.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszej parafii oraz parafian do zastanowienia się nad tematem i udziału w dyskusji!

 


 


Strona 1 z 54