Renowacja ewangelickiego domu parafialnego w Pabianicach


Podczas wakacji udało nam się zakończyć remont zabytkowego domu parafialnego. Budynek wzniesiony w stylu neogotyckim w 1901 roku znajduje się przy głównej arterii naszego miasta - ulicy Zamkowej, tuż obok kościoła ewangelickiego. Inicjatorem jego wzniesienia był ówczesny proboszcz ks. Rudolf Schmidt, a pieniądze - 26.391 rubli i 5 kopijek - pochodziły ze składek wiernych.

Od swego powstania do dziś pełni funkcję pastoratu - plebanii ewangelickiej. Po II wojnie światowej stał się także ewangelickim domem parafialnym. Obok kościoła jest głównym ośrodkiem życia naszego zboru. Tu mieszka nasz pastor, tu mieści się siedziba kancelarii parafialnej, tu odbywają się także godziny biblijne, lekcje religii, nauki konfirmacyjne i najróżniejsze spotkania, nie tylko dla członków parafii, ale także dla mieszkańców miasta. Ewangelicka plebania w Pabianicach jest jedną z wizytówek naszego miasta.

Całkowity koszt prac remontowych wyniósł ponad 80.000 złotych. Zgromadziliśmy już ponad połowę tej sumy. Nasza parafia jest ubogą wspólnotą, dlatego pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie remontu. Ofiary można składać na konto parafialne (z dopiskiem: ofiara na celu kultu, renowacja domu parafialnego). Dane bankowe naszej parafii znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Dziękujemy za pomoc, wsparcie i otwarte serca.

Apostoł św. Paweł powiada: Ochotnego dawcę Bóg miłuje. (2. Kor 9, 7)

Bóg zapłać za każdy datek!

 

Wrześniowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelickim


Po przerwie wakacyjnej planujemy wznowić cykl otwartych spotkań dyskusyjnych dla osób zainteresowanych protestantyzmem. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 września o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym (obok kościoła), w sali na parterze. Poprowadzi je nasz proboszcz, ks. bp Jan Cieślar. Tematem ma być  Anders, Rómmel, Kleeberg - ewangelicy w kampanii wrześniowej.

Serdecznie zapraszamy!

 

Sierpień 2016 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. (Mk 9, 50)

7 sierpnia – 11. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo spowiednio-komunijne o godz. 10:30 w kościele,
po nabożeństwie spotkanie - herbatka w domu parafialnym

14 sierpnia – 12. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo o godz. 10:30 w kościele

21 sierpnia – 13. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo o godz. 10:30 w kościele

28 sierpnia – 14. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo o godz. 10:30 w kościele

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

500 lecie Reformacji - tezy Marcina Lutra część 2


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

8. Ustawy kościelne, traktujące o nakładanej pokucie, dotyczą tylko żywych i nie mogą być stosowane do umierających.

9. Dlatego też Duch Święty przychyla nam dobrodziejstw przez papieża tak, iż tenże w postanowieniach swoich zawsze pozostawał na uboczu na wypadek śmierci i ostatniej potrzeby.

10. Z tego powodu źle i nierozsądnie postępują kapłani, którzy odkładają umierającemu do czasu czyśćca pokuty kościelne.

11. Zamiana kary kościelnej na karę w czyśćcu - to kąkol, posiany oczywiście wówczas, gdy biskupi spali.

12. Dawnymi czasy kary kanoniczne nakładano nie przed, ale po absolucji, a to aby przekonać, czy żal okazany jest szczery.

13. Umierających śmierć zwalnia z pokuty; są oni prawnie wolni od wszystkich kościelnych ustanowień, bo umierają.

14. Im bardziej umierający tkwi w grzechach swoich lub brakuje mu miłości, tym większą to rodzi w nim obawę.

 

500 lecie Reformacji - tezy Marcina Lutra część 1


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

1. Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: "Pokutujcie", to chce, aby całe życie wiernych było nieustanna pokutą.

2. W żaden sposób nie można pod wyrazem "pokutujcie" rozumieć Sakramentu pokuty, to jest spowiedzi i zadośćuczynienia, które kapłan sprawuje.

3. Nie chce jednak Pan rozumieć tu tylko wewnętrznej pokuty, gdyż pokuta wewnętrzna, bez zewnętrznego uśmiercenia ciała, nie jest pokutą.

4. Kara Boża trwa dopóki człowiek czyni sąd nad sobą (to jest prawdziwa wewnętrzna pokuta), a więc aż do wejścia do Królestwa Niebieskiego.

5. Papież nie chce, ani nie może odpuszczać innych kar za grzechy jak tylko te, które nałożył wedle rozumienia swego lub wedle ustaw kościelnych.

6. Papież nie może winy odpuścić inaczej, jak tylko zwiastując i upewniając, że Bóg ją odpuścił. Ponadto w wypadkach, które są zastrzeżone dla papieża do odpuszczenia. Kto by w tym względzie papieża sobie lekceważył, tego wina pozostałaby niezgładzona.

7. Bóg nie odpuszcza nikomu win, jeśli zarazem nie przywodzi go do upokorzenia się przed kapłanem, jako swoim zastępcą.

 


Strona 1 z 28