Nabożeństwo na rozpoczęcie obrad Synodu


W sobotę, 4 marca 2017 roku, w naszej parafii obradować będzie Synod Diecezji Warszawskiej naszego Kościoła. Obrady rozpoczną się nabożeństwem połączonym ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwie, które rozpocznie się o godz. 10:00 w pabianickim kościele.

Członkami Synodu są demokratycznie wybierani delegaci poszczególnych parafii. Synod jest najważniejszym organem ewangelickiej diecezji.

 

Koncert Erica Lu


Serdecznie zapraszamy na koncert Erica Lu - laureata IV nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 2015 oraz Orkiestry Kameralnej Polish Camerata. Koncert odbędzie się we wtorek, 21 lutego 2017 roku, o godz. 18:00 w pabianickim kościele ewangelickim. Organizatorem koncertu jest nasza parafia oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze. Koncert będzie miał miejsce z okazji 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach.

Wstęp wolny!

 

Muzyka w tradycji ewangelickiej


Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi organizuje cykl wykładów z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr hab. Ireny Wisełki-Cieślar, naszej długoletniej pastorowej, żony zmarłego biskupa Mieczysława Cieślara.

Wykład odbędzie się w środę, 22 lutego 2017 roku, o godz. 18:00, w siedzibie Centrum Dialogu - przy ulicy Wojska Polskiego 83 w Łodzi. Wykład będzie poświęcony kształtowaniu się muzyki ewangelickiej i jej roli w życiu Kościoła Ewangelickiego.

 

Lutowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim


W poniedziałek - 13 lutego o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym odbyło się kolejne spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.

Tematem był ROZWÓJ REFORMACJI – KSZTAŁTOWANIE SIĘ NAUKI EWANGELICKIEJ. Ks. bp Jan Cieślar przybliżył sytuację polityczną i społeczną w jakiej rozwijała się Reformacja w Niemczech. Mówił na temat sejmu w Wormacji, dyspucie w Marburgu, sejmu w Spirze i tzw. protestacji stanów przeciw zakazowi głoszenia nauki ewangelickiej, skąd wzięła się nazwa protestanci. Opisał tło ogłoszenia konfesji augsburskiej, skąd wziął się drugi człon nazwy naszego Kościoła, a także rolę pokoju augsburskiego i westfalskiego. Nakreślił także tło wystąpień reformacyjnych w Szkocji, na Węgrzech, krajach bałtyckich i skandynawskich, Niderlandach, Szwajcarii i oczywiście w Polsce, która w XVI wieku była nieraz niedoścignionym wzorem dla Europy pod względem tolerancji i ekumenizmu.

Następne spotkanie na zaproponowany przez uczestników temat: JAK POWSTAWAŁA BIBLIA? odbędzie się jak zazwyczaj, w ostatni poniedziałek miesiąca, czyli 27. marca 2017 roku, o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze). Będzie to kolejne spotkanie z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 6


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

40. Skrucha prawdziwa pożąda i łaknie kary, obfity zaś odpust uwalnia od karania i wyradza niechęć do kary, lub sprzyja co najmniej do zrodzenia się takiej niechęci.

41. O apostolskim odpuście trzeba przezornie nauczać, by lud nie powziął błędnego mniemania, że odpust przewyższa inne dobre uczynki miłości chrześcijańskiej.

42. Wszystkich chrześcijan należy nauczać, że papież bynajmniej nie sądzi, iż zakupywanie odpustu może być stawione na równi z uczynkami miłosierdzia.

43. Należy nauczać chrześcijan, że lepiej wspierać ubogich lub pomagać potrzebującym, niż kupować odpusty.

44. Przez uczynek miłości wzmaga się w nas miłość, a człowiek staje się lepszy; przez odpust zaś nie staje się lepszy, tylko wolny od kary.

45. Należy nauczać chrześcijan, że ten, kto bliźniego widzi w niedoli, a mimo to kupuje odpust, nie zyskuje odpustu papieskiego, ale ściąga na siebie gniew Boży.

46. Należy nauczać chrześcijan, że jeżeli nie są nadmiernie bogaci, powinni zachować grosz oszczędzony na potrzeby domowe, a nie marnować go na zakupienie odpustu.

47. Należy nauczać chrześcijan, że zakupienie odpustu jest zostawione każdemu do woli i nie jest zakazane.

 


Strona 1 z 33