Święto Parafialne 2018


Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo rodzinne, które odbędzie się w pabianickim kościele ewangelickim w niedzielę, 24. czerwca 2018 roku o godz. 10:30. Będzie to nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego, połączone z rozdaniem świadectw nauki religii. Przy parafii działa się międzyszkolny punkt katechetyczny, w którym prowadzone są lekcje religii dla dzieci i młodzieży ewangelickiej w kilku grupach wiekowych. Na zajęcia uczęszczają także dzieci naszych sympatyków, które nie są ewangelikami.

Po nabożeństwie w ogrodzie parafialnym odbędzie się piknik parafialny, połączony z grillem. Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu!

 

Komunia Święta


Zapraszamy na ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie w ramach cyklu "Pozmawiajmy o wierze - spotkania dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim". Odbędzie się ono w poniedziałek - 18. czerwca 2018 r., o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze).

Tematem ma być: Komunia Święta.

Będzie to kolejne z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 

Czerwiec 2018 w naszej parafii


Hasło miesiąca:
Gościnności nie zapominajcie;
przez nią bowiem niektórzy,
nie wiedząc o tym, aniołów gościli (Hbr 13, 2)

3 czerwca – 1. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo spowiednio-komunijne

w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym
4 czerwca poniedziałek
studium biblijne
w domu parafialnym godz. 18:00
5 czerwca - wtorek
godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00
10 czerwca - 2. niedziela po Trójcy Świętej
nabożeństwo w kościele godz. 10:30
12 czerwca - wtorek
godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00
17 czerwca - 3. niedziela po Trójcy Świętej
nabożeństwo w kościele godz. 10:30
18 czerwca - poniedziałek
Porozmawiajmy o wierze -
Spotkanie dla zainteresowanych
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim
godz. 18:00 w domu parafialnym
19 czerwca - wtorek
godzina biblijna
w domu parafialnym godz. 11:00
24 czerwca - 4. niedziela po Trójcy Świętej
nabożeństwo rodzinne na zakończenie roku szkolnego
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie grill w ogrodzie parafialnym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Studium Biblijne - czerwiec 2018


W poniedziałek, 4. czerwca 2018 r., o godz. 18:00 w domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, na parterze) odbędzie się ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie z Biblią w naszej parafii. Chcemy wspólnie rozważać 6 rozdział Dziejów Apostolskich. Studium biblijne to cykl spotkań w naszej parafii, który służyć ma poszerzeniu znajomości Pisma Świętego oraz zachęceniu do codziennej, domowej lektury Biblii.

Zapraszamy wszystkich, którzy mają chęć głębszego zgłębienia Słowa Bożego, zarówno parafian, sympatyków, jak i inne osoby zainteresowane Biblią.

 

Liturgia ewangelicka


Kształtowanie się obrzędów, rytów i sposobów obchodzenia nabożeństw było tematem spotkania jakie odbyło w domu parafialnym w ostatni poniedziałek maja (28.05.) o godz. 18:00. Spotkanie prowadził proboszcz – bp. Jan Cieślar. Przestawił rytuały żydowskie, z których to chrześcijanie czerpali wzorce do swych nabożeństw. Pierwsze modlitewne spotkania chrześcijan odbywały się w domach prywatnych. W trakcie nich czytano księgi Starego Testamentu, śpiewano psalmy oraz dzielono się jedzeniem. Omówione zostały ryty chrześcijańskie czasów soborów oraz zmiany jakie zaszły w średniowieczu. Prowadzący omówił także przebieg nabożeństwa ewangelickiego, które odwołuje się do wzorców starożytnego Kościoła. Ponieważ było jeszcze wiele pytań, zaproponowano, by kolejne spotkanie, które ma odbyć się 18. czerwca o godz. 18:00 poświęcone było Komunii Świętej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Zapraszamy także do proponowania tematów kolejnych spotkań.

 


Strona 1 z 50