Pamiątka Reformacji 2016


31 października każdego roku Kościoły Ewangelickie na całym świecie obchodzą Pamiątkę Reformacji. Wspominają tego dnia wystąpienie ks. dr Marcina Lutra ze swymi 95. tezami. Miało to miejsce w Wittenberdze w 1517 roku. Luter pragnął odnowy Kościoła, przywrócenia roli i autorytetu Pisma Świętego. Ostro krytykował nieprawości i problemy, jakie trapiły ówczesny Kościół, ze sprzedażą odpustów, obsadzaniem stanowisk kościelnych powinowatymi (nepotyzm) i handlem godnościami kościelnymi (symonia) na czele. Wypowiedział się także przeciw kultowi świętych i kultowi maryjnemu.

Nabożeństwo na Pamiątkę Reformacji odbędzie w się naszym kościele w Pabianicach

w poniedziałek 31. października 2016 roku o godz. 17:00.

Tegoroczna Pamiątka Reformacji będzie także czasem inauguracji ogólnopolskich obchodów Jubileuszu Reformacji. Uroczyste nabożeństwo odprawione z tej okazji w ewangelickim kościele Jezusowym w Cieszynie będzie transmitowane na żywo prze TVP 2.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwie w Pabianicach i do oglądania relacji z Cieszyna.

 

Prezent pod choinkę 2016


Jak co roku, nasza parafia chce włączyć się w ogólnopolską akcję charytatywną "Prezent pod choinkę". Akcja polega na przygotowaniu prezentów w pudełkach po butach, które później trafiają do ubogich dzieci w szkołach, domach dziecka, świetlicach, szpitalach i kościołach na Białorusi, w Rumunii i na Ukrainie. Organizatorem akcji jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelickiego we współpracy z Diakonią Polską oraz Oddziałem Śląskim "Joannici Dzieło Pomocy".

Paczki można składać w naszej kancelarii parafialnej do 13 listopada 2016 roku. Informujemy, także że istnieje możliwość złożenia ofiary na listę wyłożoną w kancelarii parafialnej, która zostanie następnie w całości przekazana organizatorom akcji.

Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie: http://www.cme.org.pl/index.php?D=mod&mod=wiadomosci&a=2&b=602

Za wszystkie datki i paczki serdeczne Bóg zapłać!

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 3


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

15. Będąc blisko bojaźni połączonej z rozpaczą, ta wielka obawa wystarcza (pomijając już inne rzeczy), by zgotować mękę czyśćcową.

16. Piekło, czyściec i niebo, są względem siebie tak różne, jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pewność zbawienia.

17. Zdaje się być, że duszom w czyśćcu potrzeba zmniejszenia bojaźni i pomnożenia miłości.

18. Ani rozumem, ani z Pisma nie udowodniono, żeby dusze w czyśćcu znajdowały się w stanie niezdolnym do zasługi i do wzrostu miłości.

19. I to zdaje się być niemożliwe do udowodnienia, jakoby dusze w czyśćcu, przynajmniej niektóre, były pewne swego zbawienia i o nie się nie troszczyły, jakkolwiek my pewni tego jesteśmy zupełnie.

20. Dlatego papież pod przebaczeniem kary nie rozumie odpuszczenia wszelkich kar, ale tych tylko, które sam nałożył.

21. Mylą się przeto kaznodzieje odpustowi twierdząc, że przez odpust papieski człowiek staje się wolny od wszelkiej kary i zbawiony.

 

Październikowe spotkanie dla zainteresowanych Kościołem Ewangelickim


Kolejne otwarte spotkanie na temat naszego Kościoła odbędzie się w poniedziałek 24. października o godz. 18:00 w naszym domu parafialnym (ul. Zamkowa 8, sala na parterze). Poprowadzi je nasz proboszcz, ks. bp Jan Cieślar. Tematem będzie: Wkład ewangelików w rozwój polskiej literatury.

Będzie to kolejne spotkanie z cyklu spotkań dyskusyjnych na temat naszego Kościoła i protestantyzmu w ogóle.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Ofiara z nabożeństwa żniwnego


Informujemy, że ofiara zebrana przy wyjściu z kościoła w Dziękczynne Święto Żniw - 2. października 2016 roku, zgodnie z naszym kościelnym zwyczajem, zostanie w całości przeznaczona na wsparcie ewangelickich domów opieki. Prosimy o otwarcie serc i wsparcie potrzebujących.

Za wszystkie datki serdeczne Bóg zapłać!

 


Strona 1 z 30